Afilieri

 • Consilierea și pregătirea diferitelor tipuri de Contracte de Muncă, Prelungiri și Înnoiri cu identificarea potențialelor subvenții și reduceri de cotizații sociale.
 • Întocmirea de contracte, demisii, concedieri, suspendări.
 • Înscrierea în toate regimurile Asigurărilor Sociale.
 • Drepturi salariale.
 • Gestionarea concediilor de boală și a accidentelor de muncă.
 • Controlul vechimii și finalizării contractelor.
 • Reprezentarea în cazul conflictelor de muncă.
 • Prelucrarea documentelor pentru obținerea Ajutoarelor sau Subvențiilor pentru diferite contracte.
 • Consultanță privind înființarea de noi afaceri si legalizarea documentelor.
 • Elaborarea calendarelor anuale și a orarelor zilnice de muncă.

Contribuții și Salarizare

 • Studiul și pregătirea salariului.
 • Rezumatul salariului și a costurilor individuale.
 • Prezentarea trimestrială a declarațiilor de impozit pe venit.
 • Calculul anual al impozitelor și taxelor pentru societate.
 • Calculul impozitelor și a taxelor pentru salariați.
 • Amânarea plăților de Asigurări Sociale.
 • Întocmirea și prezentarea plăților pentru Asigurările Sociale.

Beneficii

 • Maternitate.
 • Concedii de boală și/sau accidente de muncă.
 • Pensionare, prestații sociale pentru persoanele cu handicap, orfani, etc.
 • Fondul de garanție a salariilor.

Alte măsuri și proceduri

 • Reprezentarea societății în cazul  eventualelor inspecții și solicitări din partea Inspectoratului Muncii și Asigurărilor  Sociale.
 • Solicitări pentru reducerea parțială a activității.
 • Reprezentarea și apărarea juridică în fața serviciilor de mediere, arbitraj și de conciliere, a organelor administrative (reclamații anterioare și procedurile disciplinare) și în Instanțele de Judecată.
 • Acorduri individuale și colective  în fața Instanței de Muncă și Direcției de Muncă.
 • Pregătirea și înscrierea documentelor de pensionare, de urmaș, deces, beneficii pentru limită de vârstă, de șomaj și încasarea  contribuțiilor de la asigurările sociale.
 • Calculul indemnizațiilor, a lichidărilor salariale,  sancțiuni disciplinare, certificate de muncă pentru șomaj, certificate de venit.
 • Întocmirea documentelor de mustrare si sancționare a angajatului.
 • Audit de prevenire a riscurilor la locul de muncă.