• Consultanță contabilă completă.
 • Planificarea și punerea în aplicare a sistemului de contabilitate a societății.
 • Evaluarea societății.
 • Analiza  gestiunii administrative.
 • Reconciliere bancară.
 • Pregătirea bilanțurilor, analiza funcționalității etc.
 • Înființarea și desființarea societăților.
 • Contabilitatea analitică și financiară.
 • Analiza bilanțurilor.
 • Organizarea circuitelor administrative/financiare.
 • Controlul operațiunilor de leasing, operațiuni bancare, închirieri, etc.
 • Pregătirea, monitorizarea și controlul bugetar.
 • Pregătirea bilanțurilor financiare.
 • Analiza financiară a costurilor.
 • Actualizarea contabilității restante.
 • Actualizarea și depozitarea conturilor anuale.  
 • Reprezentarea în relația cu autoritățile publice.
 • Cărți de registru de facturi emise și primite.
 • Analiza de amortizare și previziuni.
 • Situații financiare, Bilanț, Contabilizarea profitului și a pierderilor.
 • Emiterea de rapoarte contabile.